Transatlantic Trade and Investment Partnership
Transatlantic Trade and Investment Partnership

TTIP? To be or not to be?

Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP) betekend Trans-Atlantisch handels en investeringsverdrag. TTIP is een voorstel van Amerika en Europa dit is een verdrag met betrekking tot onder andere chemicaliën, landbouw, transport en logistiek. Nu verschillen de wet- en regelgevingen in deze sectoren nog per land, maar TTIP wil alle regels gelijk trekken. Eventuele voordelen van dit verdrag zouden volgens sommige het vergroten van de economische groei zijn. Dit omdat regelgeving gelijk getrokken wordt tussen de landen. Hierdoor zijn meer soorten van handelsverkeer toegestaan en is het makkelijker voor (grote) bedrijven om hun producten of diensten in Europa of Amerika te verhandelen.

Tegenstanders vinden dat door middel van TTIP grote bedrijven hierdoor teveel macht en invloed krijgen op onze wet- en regelgeving. Bedrijven zouden hierdoor gemakkelijker macht uit handen nemen van regeringen die voor het nationaal belang staan. Dit kan zelfs leiden tot schadeclaims vanuit de bedrijven naar de landen.

 Voor de beeld vorming

Een voorbeeld: Auto’s moeten altijd worden getest met botsproeven, maar in Amerika hebben ze andere testmethodes dan in Europa. Door de invoering van TTIP ingevoerd worden de regels gelijk getrokken, waardoor er minder auto’s en testen gebruikt hoeven te worden betreft auto veiligheid.

Maar wanneer TTIP tot stand komt gaan onze Europees democratisch afgesproken regels van onder meer voedselveiligheid en chemicaliën gelijk getrokken worden met dat van Amerika. Dit is een nadeel voor ons.

Voorbeeld: In Nederland is de chloorkip (in een chloor bad schoongemaakte kip) verboden. In Amerika zijn de regelgevingen soepeler en is deze chloor kip wel toegestaan. Dat zou betekenen dat wanneer TTIP is ingevoerd deze – in Nederland – verboden chloorkip alsnog verkocht mag worden.

Nog een extra voorbeeld: In Nederland is afgesproken dat we niet mogen boren naar schaliegas. Canada had deze zelfde wet, totdat ook zij een soort TTIP met Amerika sloten. Daardoor mochten Amerikaanse bedrijven in Canada boren naar schaliegas. Toen Canada dat toch verbood, heeft een Amerikaans bedrijf Canada hiervoor aangeklaagd voor 250 miljoen dollar en hebben ze deze rechtszaak gewonnen.

Leg eens uit?

Dus Amerikaanse bedrijven kunnen wanneer TTIP goedgekeurd wordt de Nederlandse staat aanklagen. Hier komt overigens geen rechter aan te pas, want een onderdeel van TTIP is ISDS (Investor-State-Dispute-Settlement). Dat is een tribunaal dat bepaald of een Amerikaans bedrijf een schadevergoeding ontvangt wanneer Nederland zich aan zijn eigen regelgeving houdt i.p.v. aan TTIP. Dit tribunaal is opgesteld uit één advocaat uit het desbetreffende bedrijf, één advocaat van in dit geval Nederland en een advocaat die in overleg wordt gekozen. In het ISDS staat ook dat de uitkomst van de schikking niet openbaar gemaakt hoeft te worden. Hierdoor zou het voor kunnen komen dat Nederland grote bedragen belastinggeld betaald aan een Amerikaans bedrijf zonder dat wij er ooit iets van horen.

De exacte inhoud van TTIP wordt zoveel mogelijk geheim gehouden. Toch is er door uitgelekte documenten meer informatie over TTIP vrij gekomen. Zo zou TTIP door bedrijven ingezet kunnen worden om “handels belemmerende” regels af te zwakken. Deze regels zijn door regeringen democratisch opgesteld in de afgelopen jaren en zouden door dit verdrag ‘overboord’ gegooid kunnen worden.

Kort samengevat:

TTIP zorgt dat de regelgevingen van Amerika en de EU gelijk getrokken worden. Hierdoor kunnen Amerikaanse bedrijven beroep doen op – voorheen verboden – handelingen zoals het boren naar schaliegas en het verkopen van chloorkippen. Wanneer een land hierop ingaat door het bijvoorbeeld te verbieden, kunnen bedrijven het desbetreffende land aanklagen en een schade claim eisen. De rechtszaak zal achter gesloten deuren (niet openbaar voor het volk) gevoerd worden door één advocaat van het bedrijf in kwestie, één advocaat van het land en één afgesproken advocaat.

Nadat onder meer verslaggever Hella Hueck van RTL Nieuws en Arjan Lubach in Zondag Met Lubach zich over het onderwerp bogen heeft het TTIP verdrag meer bekendheid gekregen. Er zijn in korte tijd hierna al meerdere petities tegen het verdrag opgezet.

Wat vindt jij van deze TTIP? Ben je een voor- of tegenstander? Laat het weten in de comments.

 

Gerelateerde berichten
Laat een antwoord