Zijn examens nog wel belangrijk?
Zijn examens nog wel belangrijk?

Zijn examens nog wel belangrijk?

Twee of drie uur lang in een bomvolle gymzaal met een tapijt bedekte vloer een examen maken. Het zweet staat op je voorhoofd en de spanning is om te snijden. Vandaag is het weer zover en zijn de eindexamens voor het VMBO, HAVO en VWO van start gegaan. Zo’n 206.000 leerlingen uit heel Nederland nemen deel aan deze centrale examens. Voor velen een spannende tijd waar veel van afhangt. Zo worden leerlingen vanaf dag één op de middelbare school al bang gemaakt met preken als “Alles wat je vanaf nu leert moet je toe kunnen passen op je eindexamen” tot “Let maar goed op, over een aantal jaar moet je dit nog steeds weten.”

You shall not pass

Maar is deze decennia oude manier voor het bepalen of een leerling zijn of haar diploma mag behalen nog wel zo goed? Het maken van een examen bestaat in mijn ogen uit twee onderdelen, de algemene kennis en de techniek van het beantwoorden van vragen. Wanneer je de kennis die je hebt op een goede manier weet te verwoorden zal je hoger scoren dan wanneer je de kennis hebt maar dit niet op papier weet te zetten. Dus is het behalen van een diploma slechts een goede voorbereiding op je eindexamen? Of wordt je echt op je kennis en kunde beoordeeld?

Measuring by objective

Is het eindexamen hiermee niet een veel te objectief en gestandaardiseerd proces van vraagstukken? Ik vind van wel, want vanaf dag één worden standaard vakkenpakketten met van tevoren bedachte leerstof door de leerling zijn strot geduwd. Heb je geen interesse in het onderwerp? Dan ben je er automatisch slecht in of te laks voor. Wil je liever iets anders leren wat je wel interesseert? Dat is niet mogelijk, want dat kunnen we niet toetsen. Daar waar de werkcultuur flexibeler wordt en steeds meer van haar werknemers verwacht origineel en out-of-the-box denkend te werken biedt het schoolsysteem hier geen invulling aan.

Weten wat we leren

Het eindexamen is ervoor om leerlingen, ouders, vervolgopleidingen en werkgevers zekerheid te geven over wat er is geleerd. Dit is het ‘civiel effect’ dat een diploma heeft. Dat wat geleerd is om een diploma te behalen is precies vastgelegd. Dit zorgt er ook voor dat iemand uit Groningen dezelfde toetsing van vaardigheden heeft als iemand uit Limburg. Hierdoor is er nauwelijks tot geen ruimte om buiten de standaard vakkenpakketten onderwerpen te bestuderen. Ook kunnen leerlingen zich niet onderscheiden onder de vele anderen met eenzelfde soort diploma. Het fundament van de uniforme examens hindert leerlingen zelf ingeving te geven aan hun leerproces.

Reorganisatie van het onderwijs

Zo vind ik dat het schoolsysteem eens goed onder de loep genomen moet worden. De samenleving verandert en daarmee ook de manier waarop we kennis opdoen. Biedt bijvoorbeeld vakken aan op het gebied van technologie of zelfreflectie. Grote denkers als Einstein en Steve Jobs zijn hun interesses gaan volgen. Zo hebben zij zich gespecialiseerd in datgeen waar zij passie voor hadden. Hiermee zijn zij groots geworden en hebben zij problemen opgelost die een ander niet op kon lossen. Is dit niet een voorbeeld waarom we leerlingen de kans moeten bieden uniek te zijn en hun manier van denken te stimuleren in plaats van veranderen naar een uniforme gedachtegang?

Wanneer het op algemene kennis aankomt raadpleeg ik Wikipedia wel

Tegenwoordig is alles op te zoeken op internet. Alle informatie is beschikbaar voor een ieder en zo kennen vele leerlingen de CTRL + C combinatie al. Is het dan niet veel verstandiger om leerlingen te leren hoe ze met deze informatie om moeten gaan? Niet alles wat op internet staat hoeft de waarheid te zijn. Dus leer de jeugd van tegenwoordig slimmer te zijn dan dat, deskresearch uit te voeren en zelf na te denken. Maar bijvoorbeeld ook het voorbereiden op de ‘grote mensen wereld’ zoals hoe werkt een verzekering? Hoe werkt DUO? De facetten van op jezelf gaan wonen of solliciteren. Want wanneer je 18 wordt ben je hier allemaal verantwoordelijk voor. En niet alle ouders kunnen hun leerlingen hier voldoende in begeleiden. Dit zijn slechts een aantal argumenten waarom ik twijfel aan het huidige onderwijs.
Ben je het met mij eens of heb jij hier een hele andere beleving in? Ik ben benieuwd wat jij er van vind!

Gerelateerde berichten
Laat een antwoord